Jag vet inte hur jag ska börja. Offerten kom snabbt och följdes. Dialogen under pågående arbete var helt otroligt bra. Eventuella frågetecken från både mig som beställare och entreprenören reddes ut smidigt. Jag kände mig synnerligen delaktig i hela processen även om jag under arbetets gång befann mig på annan ort.

Inget lämnades åt slumpen och det märks nu när jag har möjlighet att se det perfekta resultatet.

Jag kommer endast vända mig till VGR den dag det blir dags att ordna nytt badrum.